Rezanie

Pieskovanie

Frézovanie

Sústruženie

Pílenie

Zváranie